€5 ΤΟΝ ΜΗΝΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΡΩΤΟΥΣ 3 ΜΗΝΕΣ

Όροι Χρήσης

Οι παρακάτω όροι χρήσης αναφέρονται στον τρόπο με τον οποίο μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον Ιστότοπο και τις υπηρεσίες που παρέχονται από αυτόν. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά αυτούς τους όρους πριν από τη χρήση του Ιστότοπου. Εάν δεν συμφωνείτε με αυτούς τους όρους, παρακαλούμε μην χρησιμοποιείτε τον Ιστότοπο.

Γενικοί όροι χρήσης

Αποδοχή Των Όρων: Με τη χρήση του Ιστότοπου, συμφωνείτε με τους όρους αυτούς και δεσμεύεστε να τους τηρείτε.

Αλλαγές Στους Όρους: Οι όροι αυτοί μπορεί να αλλάζουν περιοδικά και είναι δική σας ευθύνη να τους ελέγχετε τακτικά για ενημερώσεις. Η συνεχής χρήση του Ιστότοπου μετά από τυχόν αλλαγές υποδηλώνει αποδοχή των νέων όρων.

Πνευματικά Δικαιώματα: Ο Ιστότοπος περιέχει υλικό που προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα. Δεν επιτρέπεται η αντιγραφή, αναπαραγωγή, διανομή ή χρήση αυτού του υλικού χωρίς την άδεια των δικαιούχων.

Περιορισμοί Χρήσης: Εκτός από άλλους αποκλεισμούς που περιγράφονται στους Όρους Χρήσης, απαγορεύεται να χρησιμοποιείτε τον ιστότοπο ή το περιεχόμενό του: (α) για οποιονδήποτε παράνομο σκοπό, (β) για να ζητήσετε από άλλους να εκτελέσουν ή να συμμετάσχουν σε οποιεσδήποτε παράνομες πράξεις, (γ) για να παραβιάσετε διεθνείς, ομοσπονδιακούς, επαρχιακούς ή κρατικούς κανονισμούς, κανόνες, νόμους ή τοπικούς κανονισμούς, (δ) για να παραβιάσετε ή να παραβιάσετε τα πνευματικά δικαιώματά μας ή τα πνευματικά δικαιώματα άλλων, (ε) για να παρενοχλήσετε, κακοποιήσετε, προσβάλετε, βλάψετε, συκοφαντήσετε, συκοφαντήσετε, απειλήσετε ή διακριτικά βασισμένα στο φύλο, τον σεξουαλικό προσανατολισμό, τη θρησκεία, την εθνικότητα, το ρατσισμό, την ηλικία, την εθνική καταγωγή ή το αναπηρικό καθεστώς, (στ) για να υποβάλετε ψευδείς ή παραπλανητικές πληροφορίες, (η) για να μεταφορτώσετε ή να μεταδώσετε ιούς ή οποιοδήποτε άλλο είδος κακόβουλου κώδικα που ενδέχεται να χρησιμοποιηθεί με οποιονδήποτε τρόπο που θα επηρεάσει τη λειτουργικότητα ή τη λειτουργία της υπηρεσίας ή οποιουδήποτε σχετικού ιστότοπου, άλλων ιστότοπων ή του Διαδικτύου, (θ) για να συλλέξετε ή να παρακολουθήσετε τα προσωπικά στοιχεία άλλων, (ι) για ανεπιθύμητη αλληλογραφία, απάτη, παραπλάνηση, πρόφαση, ανιχνευτή, αναζητητή, ή ανάκτηση πληροφοριών; (κ) για οποιονδήποτε ασελγή ή ανομορφικό σκοπό; ή (λ) για να παρεμβαίνετε ή να παρακάμπτετε τα χαρακτηριστικά ασφαλείας της υπηρεσίας ή οποιουδήποτε σχετικού ιστότοπου, άλλων ιστότοπων ή του Διαδικτύου. Καταπιστοίτε δικαίωμα να τερματίσουμε τη χρήση της υπηρεσίας ή οποιουδήποτε σχετικού ιστότοπου για την παραβίαση οποιασδήποτε από τις απαγορευμένες χρήσεις.

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων: Οι προσωπικές πληροφορίες που καταχωρείτε στον Ιστότοπο υπόκεινται στην πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων του Ιστότοπου.

Αποποίηση Ευθυνών: Ο Ιστότοπος παρέχεται "ως έχει" και δεν εγγυάται την ακρίβεια, την αξιοπιστία ή την καταλληλότητα για συγκεκριμένο σκοπό. Οι διαχειριστές του Ιστότοπου δεν φέρουν ευθύνη για οποιεσδήποτε απώλειες ή ζημίες που προκύπτουν από τη χρήση του.

Δεν επιτρέπεται να προσπαθήσετε, εξουσιοδοτήσετε, ενθαρρύνετε, υποστηρίξετε τις προσπάθειες άλλων, παρακάμψετε, αναστρέψετε τη μηχανή, αντιγράψετε, παραβιάσετε ή αλλάξετε εν γένει ή να επιδράσετε στο λογισμικό του Dinerly.

Η Dinerly διατηρεί το δικαίωμα, κατά τη διακριτική της ευκαιρία, να τροποποιήσει το προϊόν της από καιρό σε καιρό, με ή χωρίς προειδοποίηση.

Οι τιμές των προϊόντων μας υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση.

Κατοχυρώνουμε το δικαίωμα ανά πάσα στιγμή να τροποποιήσουμε ή να διακόψουμε την υπηρεσία (ή οποιοδήποτε τμήμα ή περιεχόμενο αυτής) χωρίς προειδοποίηση ανά πάσα στιγμή.

Δεν θα φέρουμε ευθύνη ούτε απέναντι σε εσάς, ούτε απέναντι σε τρίτους για οποιαδήποτε τροποποίηση, αλλαγή τιμής, αναστολή ή διακοπή της υπηρεσίας.

Μπορεί να σας παρέχουμε πρόσβαση σε εργαλεία τρίτων, τα οποία δεν παρακολουθούμε ούτε έχουμε κανέναν έλεγχο.

Αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι παρέχουμε πρόσβαση σε τέτοια εργαλεία "ως έχει" και "όπως είναι διαθέσιμα" χωρίς καμία εγγύηση, αντιπροσωπεία ή όρο οποιουδήποτε είδους και χωρίς καμία προώθηση. Δεν φέρουμε καμία ευθύνη για οτιδήποτε προκύπτει από ή σχετίζεται με τη χρήση σας των προαιρετικών εργαλείων τρίτων.

Οποιαδήποτε χρήση από εσάς των προαιρετικών εργαλείων που προσφέρονται μέσω του ιστότοπου είναι αποκλειστικά και μόνον με δική σας ευθύνη και κρίση και πρέπει να βεβαιωθείτε ότι είστε εξοικειωμένοι και συμφωνείτε με τους όρους με τους οποίους τα εργαλεία παρέχονται από τον αντίστοιχο πάροχο(υς) τρίτου.

Επίσης, στο μέλλον, μπορεί να προσφέρουμε νέες υπηρεσίες και/ή χαρακτηριστικά μέσω του ιστότοπου (συμπεριλαμβανομένης της κυκλοφορίας νέων εργαλείων και πόρων). Τέτοια νέα χαρακτηριστικά και/ή υπηρεσίες θα υπόκεινται επίσης σε αυτούς τους Όρους Χρήσης.

Εάν, κατόπιν αιτήματός μας, αποστείλετε συγκεκριμένες υποβολές (για παράδειγμα, συμμετοχές σε διαγωνισμούς) ή χωρίς αίτηση από εμάς αποστείλετε δημιουργικές ιδέες, προτάσεις, σχέδια ή άλλα υλικά, είτε διαδικτυακά, μέσω email, με ταχυδρομείο ή με άλλο τρόπο (συλλογικά, "σχόλια"), συμφωνείτε ότι μπορούμε, ανά πάσα στιγμή, χωρίς περιορισμό, να επεξεργαστούμε, αντιγράψουμε, δημοσιεύσουμε, διανείμουμε, μεταφράσουμε και να χρησιμοποιήσουμε διαφορετικά, σε οποιοδήποτε μέσο, οποιαδήποτε σχόλια που μας αποστέλλετε. Δεν έχουμε και δεν θα έχουμε καμία υποχρέωση (1) να διατηρήσουμε τα σχόλιά σας εμπιστευτικά· (2) να καταβάλουμε αποζημίωση για οποιαδήποτε σχόλια· ή (3) να απαντήσουμε σε οποιαδήποτε σχόλια.

Όροι Λογαρισμού

Είστε υπεύθυνοι για τη διατήρηση της ασφάλειας τον προσωπικών σας στοιχείων σύνδεσης. Το Dinerly δεν λαμβάνει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία ή απώλεια που μπορεί να προκύψει από την αδυναμία σας να συμμορφωθείτε με αυτόν τον όρο λογαριασμού.

Όλο το περιεχόμενο που ανεβάζετε στον Ιστότοπο σας μέσω του Dinerly συμφωνείτε πως διαθέτετε τα δικαιώματα χρήσης του στον Ιστότοπό σας και ότι το Dinerly δεν φέρει καμία ευθύνη. Είναι ευθύνη του κατόχου του λογαριασμού να διασφαλίσει ότι το περιεχόμενο μπορεί να χρησιμοποιηθεί στον Ιστότοπό του και ότι δεν παραβιάζει κάνενα νόμο πνευματικών δικαιωμάτων.

Όροι Συνδρομής

Η υπηρεσία χρεώνεται εκ των προτέρων μηνιαίως ή ετησίως ανάλογα με το πρόγραμμα που έχετε επιλέξει και δεν επιστρέφεται το κόστος. Δεν προσφέρονται αποζημιώσεις ή πιστώσεις για μερικούς μήνες χρήσης, αναβαθμίσεις ή υποβαθμίσεις, ή ανατροφοδοτήσεις για αχρησιμοποίητους μήνες ενώ ο λογαριασμός σας παραμένει ενεργός.

Κρατούμε το δικαίωμα να διαγράψουμε πλήρως τον λογαριασμό σας και τον ιστότοπο που δημιουργήθηκε από την Dinerly εάν δεν έχετε καταβάλει το εκκρεμές τιμολόγιο εντός της περιόδου 60 ημερών.

Η υποβάθμιση της υπηρεσίας σας μπορεί να προκαλέσει την απώλεια περιεχομένου, χαρακτηριστικών ή χωρητικότητας του λογαριασμού σας. Η Dinerly δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για τέτοια απώλεια.

Έχετε τη δυνατότητα να αλλάξετε τον τύπο της συνδρομής σας από μηνιαία σε ετήσια και αντίστροφα, προσκομίζοντας γραπτή ειδοποίηση στο [email protected] τουλάχιστον 10 εργάσιμες ημέρες πριν από την ημερομηνία ανανέωσης του τιμολογίου.

Όροι Ιστοσελιδών

Κατοχυρώνουμε το δικαίωμα να αρνηθούμε οποιαδήποτε παραγγελία κατατίθεται σε εμάς ή σε ιστοσελίδα συνεργάτη μας. Μπορούμε, κατ' εξουσιοδότηση μόνον εκείνη που ανήκει σε εμάς ή σε συνεργάτη μας, να περιορίσουμε ή να ακυρώσουμε τις ποσότητες που αγοράζονται ανά άτομο, ανά νοικοκυριό ή ανά παραγγελία. Αυτοί οι περιορισμοί μπορεί να περιλαμβάνουν παραγγελίες που έχουν κατατεθεί από τον ίδιο πελάτη, την ίδια πιστωτική κάρτα και/ή παραγγελίες που χρησιμοποιούν την ίδια διεύθυνση χρέωσης και/ή αποστολής. Στην περίπτωση που πραγματοποιούμε αλλαγή ή ακύρωση μιας παραγγελίας, μπορεί να επιχειρήσουμε να σας ενημερώσουμε επικοινωνώντας εμείς ή ο συνεργάτης μας μέσω της διεύθυνσης email και/ή της διεύθυνσης χρέωσης/τηλεφώνου που δόθηκε κατά την ώρα της παραγγελίας. Κατοχυρώνουμε το δικαίωμα να περιορίσουμε ή να απαγορεύσουμε παραγγελίες που, κατ' εξουσιοδότηση ανήκει σε εμάς ή σε συνεργάτη μας, φαίνεται ότι έχουν τεθεί από αντιπροσώπους, αντιπωλητές ή διανομείς ή έχουν τεθεί κακόβουλα.

Συμφωνείτε να παρέχετε τρέχουσες, πλήρεις και ακριβείς πληροφορίες αγοράς και λογαριασμού για όλες τις αγορές που πραγματοποιούνται μέσω του dinerly.com και τις ιστοσελίδες που έχουν δημιουργηθεί μέσω του Dinerly. Συμφωνείτε να ενημερώνετε άμεσα τον λογαριασμό σας και άλλες πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένης της διεύθυνσης email και των αριθμών των πιστωτικών καρτών σας και των ημερομηνιών λήξης, ώστε να μπορούμε να ολοκληρώσουμε τις συναλλαγές σας και να επικοινωνήσουμε μαζί σας όποτε απαιτείται.

Περιορισμός Ευθύνης Και Αποκατάστασης

Σε καμία περίπτωση, η Dinerly, οι διευθυντές, αξιωματούχοι, εργαζόμενοι, συνεργάτες, πρακτορεία, οργανισμοί, προμηθευτές, παροχείς υπηρεσιών ή άδειοδότες δεν φέρουν ευθύνη για τραυματισμό, απώλεια, αξίωση ή οποιεσδήποτε άμεσες, έμμεσες, περιστασιακές, τιμωρητικές, ειδικές ή επακόλουθες ζημιές οποιουδήποτε είδους, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, απωλειών κερδών, απωλειών εσόδων, αποταμιεύσεων, απώλειας δεδομένων, αντικατάστασης δαπανών ή οποιωνδήποτε παρόμοιων ζημιών, είτε βασίζονται σε συμβόλαιο, αδίκημα (συμπεριλαμβανομένης της αμέλειας), αυστηρή ευθύνη ή άλλως, προκύπτουν από τη χρήση οποιασδήποτε υπηρεσίας ή οποιουδήποτε προϊόντος προμηθευμένου μέσω της υπηρεσίας, ή για οποιαδήποτε άλλη αξίωση σχετίζεται με οποιονδήποτε τρόπο με τη χρήση της υπηρεσίας ή οποιουδήποτε προϊόντος, συμπεριλαμβανομένων, αλλά όχι περιοριστικά, οποιωνδήποτε σφαλμάτων ή παραλείψεων σε οποιοδήποτε περιεχόμενο, ή οποιασδήποτε απώλειας ή ζημιάς οποιουδήποτε είδους προκλήθηκε από τη χρήση της υπηρεσίας ή οποιουδήποτε περιεχομένου (ή προϊόντος) που αναρτήθηκε, μεταδόθηκε ή διατέθηκε διαφορετικά μέσω της υπηρεσίας, ακόμη κι αν είχατε ενημερωθεί για την πιθανότητά τους. Διότι σε ορισμένα κρατίδια ή δικαστικές αρχές δεν επιτρέπουν την αποκλεισμού ή τον περιορισμό της ευθύνης για επακόλουθες ή περιστασιακές ζημιές, σε τέτοια κρατίδια ή δικαστικές αρχές, η ευθύνη μας περιορίζεται στο μέγιστο έκταση που επιτρέπεται από τον νόμο.

Συμφωνείτε να αποζημιώσετε, να υπερασπιστείτε και να κρατήσετε αδιάβλητη την Dinerly και τη μητρική εταιρεία μας, θυγατρικές, συνδεδεμένες εταιρείες, συνεργάτες, αξιωματούχους, διευθυντές, πράκτορες, συνεργάτες, άδειοδότες, παροχείς υπηρεσιών, υπεργολάβους, προμηθευτές, πρακτορεία, υπογόνους, προμηθευτές, ασκούμενους και υπαλλήλους μας, από οποιαδήποτε αξίωση ή αίτηση, συμπεριλαμβανομένων των εύλογων δικηγόρων' που υποβάλλεται από οποιονδήποτε τρίτο μέρος λόγω της παραβίασης αυτών των Όρων Χρήσης ή των εγγράφων που ενσωματώνονται με αναφορά ή της παραβίασης οποιουδήποτε νόμου ή των δικαιωμάτων ενός τρίτου μέρους.

Η αποτυχία μας να ασκήσουμε ή να επιβάλουμε οποιοδήποτε δικαίωμα ή πρόβλεψη αυτών των Όρων Χρήσης δεν θα αποτελέσει παραίτηση από τέτοιο δικαίωμα ή πρόβλεψη.

Επικοινωνήστε μαζί μας

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους όρους χρήσης μας, αν έχετε ερωτήσεις ή αν θέλετε να υποβάλετε παράπονο, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας μέσω email στη διεύθυνση: [email protected]

Επιστροφή στην αρχική σελίδα